Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin

Spławikowe Grand PrixSpławikowego Grand Prix Okręgu PZW Lublin, tura nr1 – 09.04.2017 Zalew Zemborzycki
1. ORGANIATOR:
Mivardi Ryba Bełżyce oraz Koło PZW Lublin Haczyk

2. DATA I MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędą się w dniu 09.04.2017 na Zalewie Zemborzyckim.

3. CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA:
Terenem zawodów jest zbiornik o powierzchni 260ha, brzeg umocniony betonowym murkiem. Średnia głębokość łowiska to 1 – 2m, dominującymi gatunkami ryb są: leszcz, płoć. Towarzyszące gatunki ryb: okoń, jazgarz, jaź, karaś, karp, lin, sandacz, szczupak

4. UCZESTNICY:
W zawodach uczestniczą drużyny zgłoszone do cyklu rozgrywek w składach 3 osobowych (3 seniorów) bądź 4 osobowych (3 seniorów + juniorU20 / kobieta) oraz zawodnicy startujący indywidualnie.

5. WARUNKI I KOSZTY UCZESTNICTWA:
Należy dokonać imiennego zgłoszenia zawodników/drużyn oraz osób towarzyszących w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2017 roku:
Rafał Walczak – tel. 509 714 666
Tomasz Samoń – tel. 507 328 973 , mail: sajo81@gmail.com

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Kosztami uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 35zł. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia (rocznik 1999 i młodsi) opłacają startowe w wysokości 20zł. Koszt obiadu dla osoby towarzyszącej wynosi 15zł.

Opłaty należy dokonać w sekretariacie zawodów w dniu zawodów 09.04.2017 r.

6. INFORMACJE DODATKOWE:
Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w PZW.

Zawody rozegrane zostaną w jednej turze: 4 godzinnej turze w 3 sektorach dla seniorów oraz 3 godzinnej turze dla 1 sektora junior U20 / kobieta (dla tego sektora obowiązuje maksymalna długość wędki 11,5m).
Dla najlepszych drużyn i zawodników indywidualnych organizator przewiduje wyróżnienia w postaci pucharów i dyplomów. Organizator zapewnia posiłek po turze zawodów.

7. PROGRAM GODZINOWY ZAWODÓW:

5:15 – 5:30 – odprawa techniczna organizatora i kapitanów drużyn (obecność kapitanów nieobowiązkowa)
5:30 – 6:00 – potwierdzenie zgłoszonych do zawodów zawodników w sekretariacie zawodów
6:00 – 6:30 – otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk
7:30 – I sygnał wejścia na stanowiska
9:20 – II sygnał nęcenia zanętą ciężką
9:30 – III sygnał rozpoczynający zawody
12:25 – IV sygnał na 5 min. przed końcem tury zawodów dla sektora junior U20 / kobieta
12:30 – V sygnał koniec tury zawodów dla sektora junior U20 / kobieta
13:25 – VI sygnał na 5 min. przed końcem tury zawodów dla seniorów
13:30 – VII sygnał koniec tury zawodów
13:30 – 14:30 – praca komisji sędziowskiej
14:30 – posiłek, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów